Στις 7 Ιουλίου αποφασίζουμε για τις ζωές μας.

Συνεχίζουμε μπροστά ή ξαναγυρίζουμε στις πολιτικές που μας οδήγησαν στην κρίση