“Οι πρόσφατες καταγγελίες που εστάλησαν στο δίκτυο Σπάρτακος από τους στρατευμένους της Λέρου είναι ενδεικτικές για αρκετά στρατόπεδα και μέλλει να πυκνώσουν στο εξής καθώς το πανελλήνιο εστιάζει σε θέματα ασφαλείας και επικινδυνότητας εγκαταστάσεων” αναφέρεται σε ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρωτοβουλία του αναπλ. τομεάρχη Άμυνας, Γιώργου Τσίπρα.

Αναλυτικά η ερώτηση:

“Σύμφωνα με την καταγγελία, την 18/3/23 στο 588 Τάγμα Εθνοφυλακής της Λέρου, κατέρρευσαν υλικά από το την οροφή των τουαλετών που χρησιμοποιούν οι στρατευμένοι. Το φαινόμενο έλαβε χώρα σε μεγάλη έκταση. Το δημοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφίες που αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία και δείχνουν ότι τουλάχιστον αυτό το ζήτημα της προφανούς επικινδυνότητας του συγκεκριμένου κτιρίου, δεν είχε αντιμετωπιστεί καθόλου πριν συμβεί.
Σύμφωνα με δεύτερο δημοσίευμα, η διοίκηση της μονάδας αντί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αποκατάσταση του  προβλήματος, αναζητά τους επιστολογράφους και τους καταγγέλλοντες. Το γεγονός αυτό είναι εκ των πραγμάτων απαράδεκτο καθώς τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι ενδεικτικές της αδιαφορίας ή αδυναμίας παρέμβασης των αρμοδίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή και της έλλειψης δυνατοτήτων πρόσβασης στην διοικητική διαδικασία αναφοράς προβλημάτων στη Διοίκηση.

Σε συνέχεια των παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1) Ποια είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε περιπτώσεις ετοιμόρροπων ή επικίνδυνων κτιρίων που στεγάζουν στρατευμένους και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;

2) Υπάρχει αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει προληπτικά τις κεντρικές και τις περιφερειακές εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων; Με ποια συχνότητα διεξάγονται έλεγχοι; Ποια πρόνοια υπάρχει για την αποκατάσταση των επικίνδυνων κτιρίων έναντι σεισμικού κινδύνου;

3) Παρέχεται η δυνατότητα σε στρατευμένους και στελέχη του πεδίου να καταγγέλλουν ή να αναφέρουν τυχόν κακοτεχνίες ή επικινδυνότητες κατασκευών;

4) Εφόσον υπάρχουν αναφορές για επικίνδυνες κατασκευές ακολουθείται προτεραιοποίηση τους;

1voice.gr